Saamelaislasten oikeus varhaiskasvatukseen ei toteudu pääkaupunkiseudulla

Teksti julkaistu alun perin 7.4.2021 HBL:ssa ruotsin kielellä.

Kunnilla on velvollisuus järjestää saamenkielistä varhaiskasvatusta saamea äidinkielenään puhuville lapsille. Oikeus on samantasoinen kuin suomen- tai ruotsinkielisillä lapsilla. Saamelaislapset tarvitsevat omakielistä varhaiskasvatusta kaupungeissa yhä enemmän, sillä suurin osa saamelaisista asuu nykyään saamelaisalueen ulkopuolella. 

Helsingissä päiväkoti Susannassa toimiikin pohjoissaamenkielinen Lupmánat-ryhmä niille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Äidinkielisten saamelaisten lisäksi on suuri määrä saamelaisia perheitä, jotka ovat menettäneet saamen kielen taidon. Näiden perheiden lapsille olisi tärkeää järjestää täydellistä kielikylpyä kielipesässä, josta on muodostunut yksi saamen kielten tärkeimmistä elvytyskeinoista. Kielipesästä lapsi voi siirtyä saamenkieliseen esi- tai peruskoulutukseen.

Helsingissä toimi vielä 2018 kielipesä yhteistyössä saamelaisen yhteisön kanssa. Vaativan toiminnan pyörittäminen vapaaehtoistyön pohjalta osoittautui kuitenkin liian haastavaksi. Saamelaiskäräjät kehotti Helsinkiä jo kaksi vuotta sitten hakemaan rahoitusta kielipesätoiminnan vakiinnuttamiseksi. Saamelaiskäräjät maksaisi 85 prosenttia toiminnan kuluista.

Miksi kaupunki ei hakenut rahoitusta? Tilanne on muutenkin hullunkurinen, sillä Helsinki ei ota päiväkotiin espoolaisia ja vantaalaisia lapsia siitäkään huolimatta, että molemmat kaupungit ovat valmiita maksamaan tästä.

Järkevintä ja kustannustehokkainta olisi, että saamenkielinen varhaiskasvatus ja kielipesätoiminta järjestettäisiin pääkaupunkiseutujen kuntien yhteistyöllä. Näin saamenkielinen varhaiskasvatus saatettaisiin tälle vuosikymmenelle ja lain vaatimalle tasolle. Kielipesätoiminta taas loisi saamen kielille ja saamelaiskulttuurille uutta tulevaisuutta pääkaupunkiseudulla.

Janne Hirvasvuopio (vihr.)
Kuntavaaliehdokas, saamelaisvaikuttaja
Espoo

Mari Holopainen (vihr.)
Kansanedustaja, kunnanvaltuutettu
Helsinki

%d bloggaajaa tykkää tästä: