Leppävaaran keskuksen kehittyminen uhkaa jumittua vuosikymmeneksi

Leppävaara on Espoon elinvoimaisin, suurin ja kehittyvin keskusta-alue. Kuten moni teistä on kuullut, suunnitelmat Leppävaaran kehittämisestä on kuitenkin pistetty jäihin. Näin arvokkaan alueen uudistuksen on oltava korkeatasoinen, taloudellisesti hyvä ja asukkaiden hyväksymä. Tämän takia tarvitsemme hyvin suunnitellun kokonaisuuden. Espoon on kuitenkin mahdotonta houkutella hankekehittäjiä kehittämään Leppävaaraa, jos jätämme heidät nyt täysin tyhjän päälle. Suunnitelmiin onJatka lukemista ”Leppävaaran keskuksen kehittyminen uhkaa jumittua vuosikymmeneksi”

Lippajärven alueessa on paljon potentiaalia

Viime päivinä olemme nähneet Lippajärven paikallisissa keskusteluryhmissä runsaasti keskustelua datakeskuksesta. Aihe on tärkeä ja palaan siihen kirjoituksen lopussa, mutta minusta meidän pitäisi keskustella myös jokapäiväiseen elämäämme liittyvistä asioista. Ensinnäkin Lippajärven alue tarvitsee mielestäni oman koirapuiston, sillä lähin koirapuiston löytyy täältä Viherlaaksosta. Mielestäni välimatka on kohtuuton. Asiasta on yritetty antaa kaupungille jatkuvasti palautetta tuloksetta.  Vilniemen rantaJatka lukemista ”Lippajärven alueessa on paljon potentiaalia”

Maksuton toinen aste ei saa kääntyä tavoitettaan vastaan Espoossa

Oppivelvollisuus laajenee elokuussa 18 ikävuoteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toisen asteen oppimateriaalit ja välineet ovat ilmaisia niille, jotka päättävät perusopetuksen tänä keväänä. Maksuttoman toisen asteen tarkoitus on hyvä: edistää pitkällä aikavälillä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Erityisesti se vähentää syrjäytymistä riskiryhmissä, lisää työllisyyttä ja tulee näin maksamaan itsensä pitkällä aikavälillä takaisin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut maksaaJatka lukemista ”Maksuton toinen aste ei saa kääntyä tavoitettaan vastaan Espoossa”

Otetaan luonto takaisin – Espoon metsien arvoa ei voi rahassa mitata

Kaupunkisuunnittelussa tulee ottaa huomioon virkistysmahdollisuudet ja luonnon monimuotoisuus. Viheralueverkoston luontoarvot säilytetään parhaiten, kun viheralueet ovat kytkeytyneet toisiinsa. Metsien kohdalla paras ratkaisu on hallittu hoitamattomuus. Tällöinkin virkistysalueita voidaan käyttää, kunhan luonnon monimuotoisuus ei kärsi. Jotta eläimillä on mahdollisuus liikkua eri metsien ja luontoalueiden välillä, tulisi urbaaniin ympäristöön rakentaa alikulkutunneleita, vihersiltoja sekä metsälaikkuja käytävien keskellä. Metsien lisäksiJatka lukemista ”Otetaan luonto takaisin – Espoon metsien arvoa ei voi rahassa mitata”

Espoo tarvitsee terapiatakuun

Suomi menettää 11 miljardia vuodessa mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Kulut syntyvät sairauspäivärahoista, menetetystä työpanoksesta, sosiaaliturvasta mutta myös vankeinhoidon ja oikeuslaitosten kuluista. Lasten ja nuorten syrjäytymisen yksi suuri riskitekijä ovat vanhemman hoitamattomat mielenterveysongelmat. Jos pystymme poistamaan kymmenesosankin tuosta summasta, investoinnin tuottoaste on valtava. Miten tämä voitaisiin toteuttaa? On panostettava terveyden peruspalveluihin, sillä ne ovat sekä vaikuttavia ettäJatka lukemista ”Espoo tarvitsee terapiatakuun”

Saamelaislasten oikeus varhaiskasvatukseen ei toteudu pääkaupunkiseudulla

Teksti julkaistu alun perin 7.4.2021 HBL:ssa ruotsin kielellä. Kunnilla on velvollisuus järjestää saamenkielistä varhaiskasvatusta saamea äidinkielenään puhuville lapsille. Oikeus on samantasoinen kuin suomen- tai ruotsinkielisillä lapsilla. Saamelaislapset tarvitsevat omakielistä varhaiskasvatusta kaupungeissa yhä enemmän, sillä suurin osa saamelaisista asuu nykyään saamelaisalueen ulkopuolella.  Helsingissä päiväkoti Susannassa toimiikin pohjoissaamenkielinen Lupmánat-ryhmä niille, joiden äidinkieli on pohjoissaame. Äidinkielisten saamelaisten lisäksiJatka lukemista ”Saamelaislasten oikeus varhaiskasvatukseen ei toteudu pääkaupunkiseudulla”

Samisktalande barnens rätt till småbarnsfostran förverkligas inte i huvudstadsregionen

Publicerades först i HBL (7.4.2021) Kommunerna är skyldiga att ordna småbarnsfostran på samiska för barn med samiska som modersmål. Rätten är lik för barn med samiska som modersmål såsom för barn med finska eller svenska som modersmål. Samebarnen behöver alltmer småbarnsfostran på sitt modersmål i städerna, eftersom största delen av samerna bor nuförtiden utanför sameområdet.Jatka lukemista ”Samisktalande barnens rätt till småbarnsfostran förverkligas inte i huvudstadsregionen”

Espoon liikenneturvallisuuden rappeutuminen on otettava tosissaan

Espoossa on tapahtunut hiljattain kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa uhrina on ollut pyöräilevä lapsi ja aiheuttajana autoilija. Tilanne tullee ottaa vakavasti. Pyöräily on lisääntymässä kaikkialla maailmassa, eikä tilannetta helpota Suomessa se, että liikenteen väistämissäännötkään eivät ole kaikille autoilijoille selvät. Tähän on tultava muutos. Norjassa on onnistuttu puolittamaan liikennekuolemat vuodesta 2010. Espookin voisi pilotoida Turvallinen Espoo -kampanja,Jatka lukemista ”Espoon liikenneturvallisuuden rappeutuminen on otettava tosissaan”

Kehittyvä Viherlaakso tarvitsee palveluja

Kuten me kaikki tiedämme, Viherlaakson terveysasema on suljettu ja kirjasto siirretään väliaikaisesti muualle. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että Viherlaakson alueelle rakennetaan uusi terveysasema nykyisen tilalle ja että kirjastolle saadaan uudet pysyvät tilat. Viherlaakso ja sen lähialueet kasvavat tulevaisuudessa, joten omalle terveysasemalle on edelleen tarvetta. Nykyinen ratkaisu, jossa lähin terveysasema on Kilossa, ei ole kestävä ratkaisuJatka lukemista ”Kehittyvä Viherlaakso tarvitsee palveluja”

Kukkaniityt pelastaisivat kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Pölyttäjien tilanne on vakava, sillä sukupuutto uhkaa melkein puolta pölyttäjälajeista. Tämä ennustaa ruoantuotannon romahtamista. Viime vuonna huikean suosion saavuttanut pelasta pörriäinen -kampanja sai ihmiset tekemään valtavan määrän tekoja pölyttäjien puolesta: nurmikkoja jätettiin leikkaamatta, hyönteishotelleja rakennettiin ja kukkapeltoja istutettiin. Yksi kesä ei kuitenkaan riitä pölyttäjien määrän kasvamiseen, ja siksi myös Espoossa tulisi tehdä suunnitelma pölyttäjien pelastamiseksi.Jatka lukemista ”Kukkaniityt pelastaisivat kaksi kärpästä yhdellä iskulla”